מצודות על משלי ט ג

מצודת דוד

"תקרא" - כל אחת תקרא ע"י נערותיה על גבהי מרום העיר להשמיע הקול למרחוק.

מצודת ציון

"גפי" - ענין כנף, ובדברי רז"ל (חולין מו.): "עד בין אגפים". ור"ל: במקום גבוה, שהעוף יפרח שם באגפיו.

"קרת" - מלשון קריה ועיר.