קטע:מצודות על משלי ט ב

מצודת דוד

"טבחה טבחה" - שחטה זבחים ומזגה יינה, ואף ערכה שולחנה להאכיל להקרואים.

מצודת ציון

"מסכה" - ענין מזיגת היין במים, כמו (ישעיהו ה): "למסוך שכר".

"ערכה" - ענין סידור.