מצודות על משלי ט א

מצודת דוד

"חכמות" - כל אחת מהחכמות בנתה בית לעצמה.

"חצבה" - בנויה על הרבה עמודים, וחצובים המה זה כזה בהשוואה גמורה, והוא דבר הנחמד לעין הרואה.

מצודת ציון

"חצבה" - ענין כריתה וחיתוך הנופל באבנים.