מצודות על משלי טז לא

מצודת דוד

"עטרת וגו'" - ההולך בדרך צדקה, תמצא בו עטרת תפארת שיבה, כי ירבה ימים בגדולה ותפארת.