קטע:מצודות על משלי טז כה

מצודת דוד

"לפני איש" - לפי ראות עיניו.

"ואחריתה" - אחרית הדרך ההיא הולך אל דרכי מות.