מצודות על משלי טז כד

מצודת דוד

"צוף דבש" - הממתיק אמרים בנעימות רב, המה ערבים לשומעיהם כחלות הדבש והמה מועילים לנפש ולגוף, כי בזה ימשוך לבות בני אדם אחר דעתו הן בדבר המוסר הן בדבר הנצרך.

מצודת ציון

"צוף דבש" - חלות דבש, וכן (תהלים יט): "ונופת צופים".

"לעצם" - ר"ל לגוף, כי העצמות הם מעמידי הגוף.