מצודות על משלי טז כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"משכיל" - המתבונן וצופה לסוף הדבר, ימצא טוב, כי יצליח. ואם אחר כל ההתבוננות יבטח בה', אשרי לו.