מצודות על משלי טז יג

מצודת דוד

"שפתי צדק" - אמרי צדק.

"יאהב" - אל המלכים.