מצודות על משלי טז ט

מצודת דוד

"יחשב דרכו" - באיזה דרך יהלך.

"יכין" - מכין פסיעותיו ללכת במקום שירצה.