מצודות על משלי טז ז

מצודת דוד

"ברצות" - כאשר ירצה ה' דרכי האיש בהיותם ישרים, אז גם אויביו ישלים עמו ומכל שכן שלא יתעוררו עליו אויבים חדשים.

מצודת ציון

"ישלים" - מלשון שלום.