מצודות על משלי טז ה

מצודת דוד

"יד ליד" - מידו של מקום יבוא הגמול ליד המחויב, ולא ינקה ממנה כי לא תשוב ריקם.