מצודות על משלי טז ג

מצודת דוד

"גול" - סבב מעשיך אל ה' להיות מביא לעבודתו, ואז יכונו ויתבססו מחשבותיך.

מצודת ציון

"גול" - גלגל וסבב.