מצודות על משלי טז ב

מצודת דוד

"זך בעיניו" - כי אינו רואה חובה לעצמו.

"ותוכן" - ה' הוא בתוך רוחו של כל אדם, ויודע הוא אם דרכיו זכאים אם לא.

מצודת ציון

"זך" - ברור ונקי, כמו (שמות כז): "שמן זית זך".

"ותוכן" - מלשון תוך.