מצודות על משלי טז א

מצודת דוד

"לאדם" - ביד האדם לערוך הדברים בלבו בסדר נאות, אבל מה' בא העזר לסדר אמריו בלשון לבל יכשל בהם.

מצודת ציון

"מערכי" - ענין סדור.

"מענה" - ענין אמירה.