קטע:מצודות על משלי טו לא

מצודת דוד

"אוזן שומעת" - אוזן אשר תשמע התוכחה המביאה חיים, סופה תהיה כרוכה אחר החכמים ותלין בקרב חכמים לשמוע דבר חכמה.

מצודת ציון

"תלין" - עניין התמדה, כמו (ישעיהו א כא): "צדק ילין בה".