מצודות על משלי טו כט

מצודת דוד

"רחוק וגו'" - מלשמוע את תפילתם.