מצודות על משלי טו כז

מצודת דוד

"עוכר וגו'" - הבוצע בצע להרבות לו ישחית ביתו, כי בא זה ואיבד את זה. אבל השונא אף מתנות, כי ישען בה', אז המקום יתן לו עוד חיים, מה שאין ביד אדם לתת.

מצודת ציון

"בוצע בצע" - הגוזל הון, כמו (תהלים י): "ובוצע ברך" וכמו (בראשית לז): "מה בצע".