קטע:מצודות על משלי טו כה

מצודת דוד

"ויצב" - במקומו יעמיד גבול אלמנה, אם כי תשש כוחה וחלפה עזרתה.

מצודת ציון

"יסח" - ענין עקירה, כמו (דברים כח): "ונסחתם מעל האדמה".