מצודות על משלי טו כא

מצודת דוד

"אולת" - כאשר יעשה חסר לב אולת, יחשב בעיניו לשמחה.

"ואיש תבונה" - ישמח כאשר ילך בדרך הישר.