קטע:מצודות על משלי טו כ

מצודת דוד

" ישמח אב" - בראותו אותו במושב החכמים.

"בוזה אמו" - כי דרך נשים לגעגע על בניהן ולמנוע מהם שבט מוסר, והבריות מבזין אותם לומר ארור שזה גדל.