מצודות על משלי טו יח

מצודת דוד

"איש חמה" - מי שדרכו לכעוס יגרה מריבה עם בני אדם, אבל המאריך אף ואינו ממהר לכעוס, ישקיט בזה את המריבה.

מצודת ציון

"יגרה" - מלשון תגר וחרחור, כמו (דברים ב): "ואל תתגר בם מלחמה".

"מדון" - מלשון דין ומריבה.