מצודות על משלי טו יד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יבקש דעת" - יחזר אחר הדעת ללמדה.

"ירעה" - יעשה את האולת לריע וחבר, להיות רגיל עמה.