מצודות על משלי טו יג

מצודת דוד

"לב שמח" - שמחת הלב תיטיב מאור הפנים וזהרו, ובעבור עצבת לב נשברה הרוח וישפל בעיני עצמו.

מצודת ציון

"נכאה" - נשברה, כמו (תהלים קט): "ונכאה לבב".