מצודות על משלי טו טז

מצודת דוד

"טוב מעט" - יותר טוב מעט הון הבא ביראת ה' וביושר,

"מאוצר רב" - ובו מהומת קול בני אדם צועקים על העושק אשר בו.