מצודות על משלי טו ג

מצודת דוד

"בכל מקום" - אף אם יסתרו במסתרים, מכל-מקום צופות עיני ה' לראות מעשה הרעים והטובים, ולא נכחד ממנו.

מצודת ציון

"צופות" - ענין הבטה וראיה.