מצודות על משלי טו א

מצודת דוד

"מענה רך" - הכועס על מי, והוא משיב לו מענה רך, בזה משיב חמתו מעליו; אבל אם ישיב דבר המעציב תעלה את האף להתגבר יותר.

מצודת ציון

"מענה" - מלשון עניה ותשובה.