קטע:מצודות על משלי ח לה

מצודת דוד

"ויפק" - ומוציא רצון מה', ר"ל ה' יהיה מרוצה לו.

מצודת ציון

"ויפק" - ויוציא, כמו (משלי ג): "יפיק תבונה".