מצודות על משלי ח לד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לשקוד" - למהר לבוא אל דלתותי בכל יום, ולשבת בקבע במזוזות פתחי, כדרך השומר היושב ומשמר בקבע.

מצודת ציון

"לשקוד" - ענין מהירות, כמו (ירמיהו א): "שוקד אני".