קטע:מצודות על משלי ח לג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"שמעו" - בתחלה שימעו המוסר להיות יראת ה' על פניכם, ואחר-כך לימדו חכמה; ואז בודאי לא תבטלו את החכמה, הואיל ותקדים לה היראה.

מצודת ציון

"ואל תפרעו" - אל תבטלו, כמו (שמות ה): "תפריעו את העם".