מצודות על משלי ח לא

מצודת דוד

"משחקת" - אני היא המשמחת אנשים בתבל ארצו ושעשועי היא עם בני אדם ר"ל המה שמחים בי ואני בהם