קטע:מצודות על משלי ח כח

מצודת דוד

"באמצו" - בעת חיזק את השחקים אשר המה ממעל, ובעת חיזק את מעינות התהום.

מצודת ציון

"באמצו" - מלשון אומץ וחוזק.

"בעזוז" - מלשון עוז.