מצודות על משלי ח כו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"עד לא" - מוסב על חוללתי, לומר: חוללתי עד לא עשה הארץ וחוצות והתחלת עפר האדמה המיושבת מבני אדם. וכפל הדבר כדרך המליצה.

מצודת ציון

"תבל" - כן נקראת הארץ המיושבת מבני אדם.