קטע:מצודות על משלי ח כה

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא נטבעו ונקבעו ההרים בארץ, ולפני הגבעות נבראתי אני.

מצודת ציון

"הטבעו" - מלשון טביעה.