מצודות על משלי ח כד

מצודת דוד

"באין תהומות" - בעוד לא היו תהומות נבראתי אני.

מצודת ציון

"חוללתי" - ענין בריאה, כמו (תהלים צ): "ותחולל ארץ".

"נכבדי מים" - ריבוי המים, כמו (במדבר כ): "בעם כבד".