קטע:מצודות על משלי ח כא

מצודת דוד

"יש" - ר"ל: יש אתי טובה הרבה להנחיל את אוהבי, ואמלא את אוצרותיהם מן הטובה.