קטע:מצודות על משלי ח כ

מצודת דוד

"אהלך" - אני מוליך את האדם בדרך צדקה וגו'.