קטע:מצודות על משלי ח יח

מצודת דוד

"אתי" - על-ידי ישיג עושר וכבוד.

"הון עתק וצדקה" - ישיג הון חזק רב, ובצדקה תנתן לו מה', כי לא יקופח שכר תורתו לעולם הבא בעבור ההון שהשיג.

מצודת ציון

"עתק" - חוזק, כמו (תהלים צד): "יביעו ידברו עתק".