מצודות על משלי ח יז

מצודת דוד

"אוהבי אהב" - אוהב אני את האוהבים אותי.

"ומשחרי" - הדורשים להבין אמרי ימצאו בי טעמים הרבה.

מצודת ציון

"אהב" - כמו אאהב.