קטע:מצודות על משלי ח יג

מצודת דוד

"יראת ה'" - תוכן יראת ה' היא לשנוא את הרע, והם הגאות ודרכי עבירה והמהפך אמרי פיו ממחשבות לבו.

"שנאתי" - ר"ל את כל אלה שנאתי גם אני.

מצודת ציון

"גאה וגאון" - שניהם ענין גאוה.