מצודות על משלי ח יא

מצודת דוד

"וכל חפצים" - כל הדברים שאדם חפץ ורוצה בהם לא ידמו אליה.