מצודות על משלי ח י

מצודת דוד

"ואל כסף" - ר"ל: היו רוצים לקחת מוסר תוכחתי מלקחת את הכסף.

מצודת ציון

"מחרוץ" - מין זהב טוב.