קטע:מצודות על משלי ח טז

מצודת דוד

"בי שרים" - על-ידי תתקיים ממשלת השרים והנדיבים שבכל השופטים, כי כאשר ילכו בחוקות התורה תמשך ממשלתם.

מצודת ציון

"ישורו" - יעטו שררה וממשל.