קטע:מצודות על משלי ח טו

מצודת דוד

"בי מלכים ימלוכו" - על-ידי תתקיים מלכותם, אם יתנהגו במשפט התורה.

"יחוקקו צדק" - על-ידי יעשו חוקים צודקים וישרים.

מצודת ציון

"ורוזנים" - שרים.

"יחוקקו" - מלשון חוק וגזרה.