קטע:מצודות על משלי ח ט

מצודת דוד

"למבין" - למי שיש לו בינה להבין אמריה.

מצודת ציון

"נכוחים" - ענין יושר, כמו (עמוס ג): "עשות נכוחה".