מצודות על משלי ח ח

מצודת דוד

"בצדק כל אמרי פי" - נאמרים בצדק.

מצודת ציון

"נפתל" - עקמימות, כמו (תהלים יח): "ועם עקש תתפתל".