פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ותועבת וגו'" - דברי רשע מתעבות שפתי מלדברם.

מצודת ציון

"יהגה" - ידבר.