מצודות על משלי ח ה

מצודת דוד

"ערמה" - התחכמות ותחבולות להערים להסיר הפתיות.

"הבינו לב" - תנו בינה אל הלב.