קטע:מצודות על משלי ח ד

מצודת דוד

"אליכם" - ואלה אמריה: אליכם אישים וגו'.

מצודת ציון

"אישים" - אנשים.