מצודות על משלי ח ג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ליד שערים" - וסמוך הוא אל מקום השערים אשר לפתח הקריה.

"מבוא פתחים" - ר"ל: עשויים המה לבוא בפתחיה, כי השערים ההמה פתוחים ועומדים, ולזה רבים נכנסים ויוצאים בהם.

"תרונה" - שמה מכרזת החכמה את אמריה. וכל זה הוא ענין מליצה לומר: הלא שבחה ידוע וכאילו מכרזת בפרסום רב.

מצודת ציון

"ליד" - למקום.

"לפי קרת" - לפתח העיר.

"תרונה" - ענין הכרזה, כמו (משלי א): "בחוץ תרונה".