קטע:מצודות על משלי ז כה

מצודת דוד

"אל ישט" - אל יסור לבך אל הדרך ההולך לבית הזונה, ואל תתע מדרך הישר ללכת בנתיבותיה.

מצודת ציון

"ישט" - ענין נטיה והסרה.

"תתע" - מלשון תועה.